Gŵyl Gwrthryfel
Borth
Cymru Wales

 • When

  -
 • Where

  Ty-Gwyn Campsite and Holiday Livery,
  Ty-Gwyn Farm,
  Ynyslas,

  Borth, Ceredigion
  Cymru / Wales
  SY24 5LA

 • Hosted By

  Extinction Rebellion Cymru

want to perform?

Get tickets

Ymunwch â ni yng Nghymru

Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru!

P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl!

 • Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu
 • Sgyrsiau gan Arbenigwyr
 • Cynulliadau’r Bobl
 • Cerddoriaeth a Dawns
 • Gweithdai Creadigol
 • Gweithgareddau i Blant
 • Bwyd a Diod o ffynonellau cynaliadwy
 • Ymlacio ac Adfywio
 • Paratoadau ar gyfer Gwrthryfel yr Hydref!

Mae’r tocyn yn cynnwys:

 • Bws gwennol rhwng yr orsaf reilffordd a’r safle
 • Maes pebyll a mynediad i gyfleusterau gwersylla
 • Prydau addas i figaniaid a llysieuwyr am y penwythnos cyfan o Gegin XR Cymru sy’n ddibynnol ar roddion!

Rhaglen lawn i ddilyn.

Dalwch y wybodaeth ddiweddaraf ar FB ac i fod y cyntaf i wybod pan fydd tocynnau cyfyngedig ar gael!

Join us in Wales

An XR training festival to unite Wales!

Whether you’re a seasoned rebel or discovering XR for the first time, join us to get together, get trained, get organised…and have fun!

 • Training in Nonviolent Direct Action and Communication
 • Talks from Experts
 • People’s Assemblies
 • Creative Workshops
 • Activities for Kids
 • Sustainably-sourced Food and Beverages
 • Relaxation and Regeneration
 • Preparations for the Autumn Rebellion!

Tickets include:

 • Shuttle bus between the train station and site
 • Tent pitch and access to campsite facilities
 • Vegan and vegetarian-friendly meals for the whole weekend from our volunteer-run XR Cymru Kitchen!

Full programme to follow.

Keep up-to-date on FB for the latest info and to be the first to know when limited tickets go live!

ps://www.facebook.com/events/366785270650842/permalink/378053962857306/

Mae mynediad am ddim i blant dan 12 a gwirfoddolwyr digwyddiadau!

E-bostiwch [email protected] i ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

Under 12s and event volunteers go free!

Email [email protected]to find out how you can get involved.